Jak określić wiek metaboliczny?

Wiek metaboliczny stanowi precyzyjne określenia kondycji danego organizmu w zależności od zmierzonego tempa przemiany materii, jaka w nim zachodzi. Nie jest to więc wprost liczba lat, jaką ma dana osoba, a wręcz przeciwnie. Niejednokrotnie okazuje się bowiem, że wiek metaboliczny znacząco przewyższa ten rzeczywisty, co świadczy o zaburzeniu kondycji. Wówczas konieczna jest dogłębna, specjalistyczna analiza stanu zdrowotnego i podjęcie działań ukierunkowanych na przyspieszenie metabolizmu.

Jak określić wiek metaboliczny i czym on właściwie jest?

Wiek metrykalny (obliczany jako różnica danego roku kalendarzowego i daty urodzenia osoby) jest tylko jednym z wyznaczników potencjalnej kondycji organizmu. Obok niego ważny jest wiek biologiczny, określający dokładną kondycję i stan organizmu. Stanowi więc znacznie bardziej precyzyjne określenie stanu zdrowia. Jak się bowiem okazuje przemiana materii osoby w wieku lat trzydziestu może wskazywać na zaniedbania charakterystyczne dla pięćdziesięciolatka, ale i odwrotnie – osoba w jesieni życia może mieć młodzieżową wręcz kondycję.

Wiek metaboliczny można w sposób przybliżony określić poprzez obserwację wyglądu zewnętrznego, analizę stylu życia i preferencji żywieniowych, a także weryfikację aktywności fizycznej oraz równowagi hormonalnej. Szczegółowa wiedza na temat powyższych elementów życia codziennego danej osoby, pozwala wysnuć podstawowe wniosku na temat możliwego tempa przemiany materii, zachodzącego w jej organizmie oraz zdolności tkanek do regeneracji (zarówno w codziennym trybie dnia, jak i przy wzmożonej aktywności fizycznej).

Jak określić wiek metaboliczny, korzystając z analizatorów składu ciała?

Precyzyjne określenie wieku metabolicznego wyłącznie na podstawie obserwacji nie jest możliwe i wszelkie podane wartości będą w takim przypadku wyłącznie szacunkowe. Zważywszy iż na tempo przemiany materii wpływ mają: zawartość tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, a także ilość zmagazynowanej przez organizm wody oraz budowa ciała, nieoceniony okazuje się być analizator składu ciałaDzięki zjawisku impedancji bioelektrycznej (ang. bioelectrical impedance analysis) nieinwazyjne dokonuje się pomiaru w oparciu o parametry:

  • przemiany materii podstawowej, niezbędnej wyłącznie do podtrzymania funkcji życiowych organizmu,
  • masy tkanki mięśniowej,
  • masy tkanki tłuszczowej,
  • masy wody zmagazynowanej w tkankach organizmu.

Aby analizator składu ciała pozwolił na oszacowanie wieku metabolicznego konieczna jest wstrzemięźliwość fizyczna w ciągu 24 godzin, poprzedzających badanie oraz zaniechanie spożywania napojów z kofeiną i teiną w dniu analizy.

Sprzęt do impednacji bioelektrycznej InBody, wykazujący dokładność obliczeń na poziomie 98%, wykorzystywany może być w wielu placówkach medycznych, sportowych i fizjoterapeutycznych:

  • model 120 i 270 dedykowany jest zarówno ośrodkom zdrowia i szpitalom, jak i klubom fitness,
  • model 570 dedykowany jest ośrodkom zdrowia, szpitalom oraz klinikom leczenia otyłości,
  • model 770 dedykowany jest  ośrodkom zdrowia, szpitalom, a także klinikom leczenia otyłości i szkołom wyższym,
  • model S10 dedykowany jest placówkom zajmującym się dializowaniem pacjentów borykających się niewydolnością nerek.

Jako wysoce specjalistyczny sprzęt, analizator InBody prezentuje bardzo rzetelne i rzeczywiste pomiary, ponieważ nie uwzględnia danych takich, jak: wiek, płeć czy budowa ciała, które mogłyby fałszować wiarygodność wyniku stricte biologicznego. Uwzględnienie czynników empirycznych daje bowiem wyniki odmienne przy budowie ciała innej niż standardowa. W efekcie tego wyniki mogą znacząco odbiegać od prawidłowej wartości w przypadku osób cierpiących na otyłość, chorych a także starszych. Niezwykle istotne jest więc, aby analizator składu ciała był sprzętem, bazującym wyłącznie na pomiarach rzeczywistych danego organizmu, ponieważ tylko wówczas wynik badania będzie wiarygodny i pozwoli przedsięwziąć odpowiednie odpowiednie kroki w celu przyspieszenia przemiany materii i tym samym obniżenia wieku metabolicznego.

Na wiek metaboliczny ma wpływ zarówno styl życia, jak i cechy genetyczne. Mimo to w każdym wypadku możliwe jest jego obniżenie minimum do poziomu wieku metrykalnego. W tym celu konieczne jest zwiększenie tempa przemiany materii, poprzez zbudowanie masy mięśniowej, nawodnienie organizmy i redukcję tkanki tłuszczowej. Aby jednak podjęcie jakichkolwiek kroków na drodze do zdrowia miało długofalowe efekty, konieczne jest precyzyjne określenie wieku metabolicznego przy pomocy specjalistycznego urządzenia, jakim jest analizator składu ciała.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *